Tietosuojaseloste

Henkilötietolain 523/1999 10§:n mukainen henkilörekisteriseloste

REKISTERIN PITÄJÄ
Raskor Oy
Y-tunnus 2508307-6
Liimaajankatu 1, 15520 Lahti

REKISTERIN NIMI
Raskor Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon sekä osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen,rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakasrekisteriin tallennetaan vain ne tiedot, jotka asiakas on antanut rekisteröitäväksi. Tarpeelliset tiedot ovat etu-ja sukunimi sekä yhteystiedot ( kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEENULKOPUOLELLE
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle.

REKISTERIN SUOJAUS
Asiakasrekisterin tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisteripitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitsevat. Asiakasrekisteriä käsitellään ehdottoman luottamuksellisena, ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisista.

Scroll to Top